0 comments

1A Splitting class: Tuesday 24th of March, 2009

Today you're going to learn some food vocabulary.

Llegeix i segueix les instruccions.

1. FOOD IN GENERALa) Click HERE and HERE to learn food vocabulary in general.

b) Ara agafa el teu quadern i tradueix els següents aliments (Pots mirar com es diuen en anglès amb les planes web d el'exercici d'abans):

llet, tros de pa, ou, cereals, pasta, farina, mantequilla, formatge, sopa, arròs, sucre, palomitas, tarta, gelat, tableta de xocolata i galleta.


2. FRUITa)Press in THIS LINK to learn about FRUIT.

b)You can practise in THIS WEB (pots saber com s'escriuen les fruites anant a la plana web de l'exercici anterior.)

3. VEGETABLES
a)Learn vegetable vocabulary HERE.

b) Tradueix les següents verdures al anglès: patata, lletuga, col, pèsols, carabassa, pastanaga, ceba, xampinyó, carxofa i alberginia.

c) Find vegetables in this WORDSEARCH


4. Ara reorda el que és COUNTABLE (contable)i el que és UNCOUNTABLE (incontable):

Noms contables són tot allò que es pot comptar (cotxes, libres, patates, etc)

Nom incontables són tot allò que NO es pot comptar: LÍQUIDS, ALIMENTS que es PESEN, etc.


5.
Ves a aquest
link i fes el primer exercici .


SI HAS ACABAT POTS ANAR A AQUESTA PLANA WEB I FER JOCS PER REPASSAR.

Primer has d'anar a 1st of ESO i llavors pitjar sobre el tema 6, pots fer el que vulguis.
read more
0 comments

1 A Spitting class

A la classe d'avui practicareu El temps i el Present Continu.

Per treballar EL TEMPS:a) Ves a
http://www.englishrules.tk/

b) Pitja 1 ESO


c) Ves a Unit 4 EXTENSION / EXTRA HELP

d) Fes un click damunt "What's the weather like?"

e) Fes les activitats 2, 4, 5 i 7.


Per treballar el PRESENT
CONTINU:

Recorda!!!! am / is (he, she, it) / are + Verb (ING)

a) Ves a http://www.englishrules.tk/

b) Pitja 1 ESO


c) Ves a Unit 4 EXTENSI
ON / EXTRA HELP

d) Fes un click damunt "Present Continuous"


e) Realitza els exercicis 2, 3 i 4.Repassa amb un WORDSEARCH (Sopa de lletres)


a) Ves a
http://www.englishrules.tk/

b) Pitja 1 ESO


c) Ves a UNIT 4

d) Fes click sobre la imatge de l'esquerra


e) Tria el primer nivell de la sopa de lletres.
read more
0 comments

2C Splitting class

Avui el que farem serà:

-començar el Tema 7 sobre els noms contables i incontables

-estudiar el How much i How many.


1. Llegeix ATENTAMENT!!! Start studying Countable and Uncountable nouns by clicking
here (and complete the exercises)


2. Copy on your NOTEBOOK.

-COUNTABLE nouns (we can use a /an (una o una) with the singular form)


-UNCOUNTABLE nouns:
-we do not use a / an
-we only use There is (not are)

-SOME (for affirmative sentences)

-ANY (for negative and interrogative sentences)


3. Mira el següent video sobre aquest tema. (Pensa en posar la pantalla completa)

4. Ves a aquest link i fes el primer exercici i aquí pots trobar el segon exercici.

5.
En
aquesta web has de corregir les errades. Has de tenir en compte el que has copiat al quadern!


Remember! HOW MUCH (uncountable nouns) HOW MANY (countable nouns)

Recorda que aquestes dues expressions volen dir "Quants o quantes":
HOW MUCH va amb noms COMPTABLES.
HOW MANY va amb noms UNCOUNTABLES.6. Posa en pràctica la partícula de pregunta How much / many (Quant/s/es) ? Ves a aquesta
web.read more
0 comments

Talking about food

Today you're going to learn some food vocabulary.

Llegeix i segueix les instruccions.

1. FOOD IN GENERALa) Click HERE and HERE to learn food vocabulary in general.

b) Learn more in the following web. LLegeix el vocabulari d'aquesta plana web. Quan hagis acabat ves al final de la plana i on posa On line fes els exercicis Test 1 i Test 2. Click HERE.

2. FRUITa)Press in THIS LINK to learn about fruit.

b)You can practise in THIS WEB

c) Learn more fruit vocabulary. LLegeix el vocabulari d'aquesta plana web. Quan hagis acabat ves al final de la plana i on posa On line fes els exercicis Test 1 i Test 2. Click HERE

3. VEGETABLESa)Learn vegetable vocabulary HERE.

b) Find vegetables in this WORDSEARCH

c) Learn more fruit vocabulary. LLegeix el vocabulari d'aquesta plana web. Quan hagis acabat ves al final de la plana i on posa On line fes els exercicis Test 1 i Test 2. Click HERE.

4. Prepared food, DRINKS and others.a) Read them HERE

b) Practise in this LINK
read more
0 comments

2C Nessie Webquest

Today you have to start working on a Webquest. This is a way of practising reading and writing.

Read the whole post.

The webquest I chose deals about the monster of the Loch Ness (Scotland) called Nessie, click on the picture to start working with it.Maria, you have to go to the next post, the one titled "Maria Costras' activities for the Fonix Contest"

ATTENTION! There are some of you who didn´t give me the Ireland treasure hunt activities. If you haven´t finished it yet please click HERE to finish it, you know it's compulsory.
read more
0 comments

Maria Costras' activities for the Fonix Contest

Hi Maria and congratulations for being the 2nd of ESO winner!!!
As you are going to participate in the Fonix contest next Saturday, today you can revise some grammar and vocabulary. We are going to use the blog of one of our English teachers, Maria de Bonany. Ready?
Click HERE and do the exercises you will find in the post called "Julia's activities for the 27th February 09". (If the "Home" and "Furniture" links do not work you can revise the vocabulary in THIS page, section "Group V - The home)

You can write down the vocabulary you don´t remember or look for grammar revison in google.com

If you need some help or explanation don´t hesitate asking the teacher.
read more