0 comments

Black Beauty

En aquesta entrada podreu trobar una breu introducció sobre el llibre que heu de llegir aquest trimestre i vocabulari que us ajudarà a l'hora de llegir-ho.Com ja hem parlat a classe el llibre fou escrit per l'anglesa Anna Sewell. L'Anna va caure als 14 anys i a partir d'aquí no podia caminar bé. Degut a aquest fet sempre anava als llocs amb cavall. A partir d'quí se li va ocórre escriure una novel·la amb cavalls de protagonistes. En aquest llibre el narrador és un cavall, anomenat Black Beauty. Al llibre podreu llegir les coses que li passen així com canvia d'amo.
CAPÍTOL 1

meadow: camp (en castellà "pradera")
colt: cavall petit
have great time: passar-ho bé
kick: pegar potades
bite: mossegar
gentle: amable
wise: savi, intel·ligent
bark: lladrar
landowner: propietari de terres
shot: tir
master: amo, senyor, propietari
kind: amable, també vol dir "tipus" (Exemple: kind of car = tipus de cotxe)
loudly: fort (so)
hunt: caçar
noise: renou
ground: terra
forehead: front
to break in: domar un cavall
wear: dur posat
carry: dur, portar
pull: estirar
blacksmith: ferrer
go by: passar
take away: emportar-se
grass: gespa

CAPITOL 2

coachman: qui mana un cavall amb el carro
a good grooming: fer ben net
to ride: montar un cavall
carriage: carro
start talking: començar a xerrar
whip: fuet o "látigo"
both: els dos
get the carriage ready: preparar el carro
excited: emocionat, nerviós
wait: esperar
perhaps: tal vegada
cross the bridge: atravessar el pont
something is wrong: alguna cosa va malament, falla
go on: continua!
danger: perill
it's broken: està romput
mistress: senyora
dries: ve de "dry", aixugar
blanket: llençol
stable bell rings: la campana de l'estable sona
ill: malalt/a
saddle: cadira de montar
puts his head out: treu el cap
read more
0 comments

Easter time

Easter or Holy Week is our "Setmana Santa". Today, in our class we are going to learn a bit more about Easter, its traditions and origins.1. Learn about the origins of Easter reading THIS TEXT. Please read it and then pay attention to the questions.


2. Learn some Easter vocabulary:

-Click HERE, READ and COPY the vocabulary in your notebook.

- Choose (elegeix) the correct option. Go to THIS LINK.


3. Symbols related to Easter.

In the following WEB you can learn what the Easter symbols symbolize or represent. FIND what the following words represent or symbolize (CERCA el que representen els següents símbols de Pasqua) AND write it in the notebook.

Easter eggs
Easter bunny
Palm branches
Easter hats and wearing new clothes
Hot cross buns
Candles
Easter and spring flowers
Butterfly

4.
Easter food
In THIS WEB you can learn about typical Easter food. In the this exercise you have to:

- Look for the NAME of the three recipes (receptes de cuina)

- Go at the bottom of the page (abaix de la plana), click on Recipes for children and write the ingredients you need to do Truffle chocolate eggs and Easter biscuits.read more