0 comments

Feines per 1rB

Hi class,

Here you have the tasks you have to do meanwhile the new teacher arrives.

Yes, you can!
A) LLEGIR EL LLIBRE “All About Britain” (Editorial Burlington) I FER LES SEGÜENTS
ACTIVITATS:
1. Abans de començar a llegir el llibre:
-mirar bé la portada ja que ens dona informació del contingut del llibre
-llegir els “Contents” per saber el nombre i nom d'historietes
-llegir la introducció (segon paràgraf de la pàgina 4)
-mirar bé el mapa de Gran Bretanya de la pàgina 6
-fer les activitats de la pàgina 7
-vos record que al final del llibre hi ha un petit diccionari on surten paraules més complexes
de cada llegenda o mite. Duis de casa un diccionari!

2. Aquest llibret tracta sobre diversos aspectes de la vida i cultura de les Illes Britàniques, així que
el primer que heu de fer és:
a) Agafar un full i apaïsat dibuixareu el mapa de les Illes Britàniques (en podeu trobar un de
petit a la pàgina 55).
b) Ara el que fareu serà dibuixar els límits de cada regió, posareu el seu noms dins i pintareu cada una d'un color. Les 5 regions són: Anglaterra, Gal·les, Escòcia, Irlanda del
nord i Irlanda. Ho sabreu mirant el mapa de baix de la pàgina 54.
c) En tenir els mapes fets marcareu on es troben els següents llocs emblemàtics del Regne
Unit: Loch Ness (el Llac Ness d'Escòcia), York (ciutat anglesa d'origen viking),
Liverpool (ciutat dels famosos Beatles), Strarford-upon-Avon (poble on va nèixer
l'escriptor anglès més important, Shakespeare), Stonehenge (restes prehistòriques plenes
de misteri) i London (la ciutat més famosa d'Anglaterra). Tot això ho podeu trobar situat
al mapa de la pàgina 6.

3. Després de llegir cada historieta fareu les activitats que hi ha al final de cada una, les podeu fer al
llibret mateix amb llapis. (Àlex i Sofie com que acabareu molt aviat feis les activitats de
l'apartat D, please)

4. Llegir i fer les activitats de les pàgines 54, 55, 56 i 57.

5. Ara el que fareu serà agafar un altre full on dibuixareu les banderes d'England, Scotland, Ireland
i The Union Jack amb els seus colors. Les podeu trobar a la pàgina 56.

LLIURAMENT: Aquestes tasques han d'estar fetes en net, bona presentació, nom de l'alumne/a i grup pel dilluns dia 17 de març. Si el/la professor/a que ha de venir arriba aviat vos pot demanar aquestes tasques per entregar abans de dia 17. Si encara no ha vengut ningú vendré jo a cercar-les dia 17 de març abans de les 11.30.

PUNTUACIÓ: Com ja sabeu el llibre de lectura i les seves tasques compta un 10% de la nota final de la segona avaluació.

B) Si l'alumne s'ha oblidat el llibre de lectura o ja ha acabat ha de realitzar les següents tasques:
Student's Book pages: 34, 35, 52, 53
Workbook pages: 38, 39, 46, 47. Si no estan fetes: 81, 83, 85, 87, 89, 91
C) Pel professorat de guàrdia: Si l'alumne/a ha deixat tot el material, al final de la carpeta de guàrdia i horaris de la sala de professors hi ha fotocòpies originals per poder fer còpies. Tornar a deixar l'original a la carpeta per favor. Gràcies!

D) Pels alumnes que acaben amb temps, nivell alt d'anglès i/o que volen aprofundir poden contestar les següents preguntes:

1. Imagine you are a beefeater at the Tower of London. Write a short paragraph about your job.

2. Design a page for a travel brochure about York and the North of England. Include pictures of
places to visit and a sentence about each place.

3. Draw a picture of a legendary monster from the book. Then write a paragraph about it.

4. Look in an encyclopedia or search on the Internet for information about a famous British person.
Write a short paragraph about him / her and read it to the class.

A per totes!   Xisca B.
read more
0 comments

Feines per 3r ESO

Hola al·lots,

Aquí teniu les tasques a fer mentre arriba el substitut/a.  

Ànims!
A) LLEGIR EL LLIBRE “Myths and Legends” (Editorial Burlington) I FER LES SEGÜENTS
ACTIVITATS:

1. Abans de començar a llegir el llibre:
-mirar bé la portada ja que ens dona informació del contingut del llibre
-llegir la “Table of contents” per saber el nombre i nom d'historietes
-llegir la introducció (segon paràgraf de la pàgina 4) i la Introduction de la p.9
-mirar el nom i dibuixos dels animals de les pàgines 6 i 7.
-vos record que al final del llibre hi ha un petit diccionari on surten paraules més complexes
de cada llegenda o mite. Duis de casa un diccionari!

2. Vora el títol de cada historieta posa el país de procedència. Així que agafareu un full i apaïsat
dibuixareu o calcareu el mapa del món, marcareu els límits de cada país i dins de cada un heu de
posar el títol de la llegenda.

3. Després de llegir cada llegenda o mite:
-fer un petit resum de 4 o 5 línies explicant el contingut de la historieta, escriure el títol!
-copiar al quadern el títol de la llegenda i l'enunciat de les preguntes que trobareu per cada
historieta a les pàgines 42 i 43. Contestar.

LLIURAMENT: Aquestes tasques han d'estar fetes en net, bona presentació, una portada, nom de l'alumne/a i grup pel dilluns dia 17 de març. Si el/la professor/a que ha de venir arriba aviat vos pot demanar aquestes tasques per entregar abans de dia 17. Si encara no ha vengut ningú vendré jo a cercar-les dia 17 de març abans de les 11.30.
PUNTUACIÓ: Com ja sabeu el llibre de lectura i les seves tasques compta un 10% de la nota final de la segona avaluació.

Pels alumnes que acaben amb temps, nivell alt d'anglès i/o que volen aprofundir poden contestar les següents preguntes:
1. Why do you think thatstories about dragons are found all over the world?
2. What different ways are used in the storiesto solve problems or achieve a goal? How are these methods different, and how are they similar?
3. The story, Kotura, Lord of the Wind, ends with a list of how people should behave. Compare the behaviour that isimportant in Siberian culture with the rules of behaviour in your own culture.
4. In the story, Why Dogs Live with Men, the gods give reasons why people should not have fire. Choose an example of modern technology such as cars, aeroplanes or nuclear energy. Why do you think the gods might be against thistechnology?
5. Choose two characters, each from a differentstory, and compare them. Explain in what
ways these characters are similar or in what waysthey are different.

B) Si l'alumne s'ha OBLIDAT el llibre de lectura o ja ha acabat ha de realitzar les següents tasques:
-Els “Book corner” de les Units 1,2,3,4 i 5.
-Les pàgines del Student's Book 18, 24, 30, 42, 44, 58, 64, 70.
-Les pàgines del Workbook 11,21, 41, 44, 45, 51, 54, 55.

Yes you can! Xisca B.
read more
0 comments

Bollywood 1rB

Hola classe!Vos volia donar s'enhorabona per les disfresses de dijous 

passat, estàveu súper guapos i guapes vestits de Bollywood!   

Me va agradar molt fer la Rueta amb voltros i m'ho vaig 

passar beníssim!

Esper que vosaltres també!


read more