1B Exam Revision

Recordau que a l'examen us entrarà el més important del curs. El que avui farem serà repassar:

1. Verb "to be" (is/are/am)

Exercise 1,


2. Verb "have got / has got (he/she/it)"

Exercise 1


3. Present Simple


Remember!

Affirmative: Subject + Verb (posarem una -S si el subjecte és 3ª persona)
Negative: Subject + don't / doesn't (he/she/it) + verb (sense -S)
Interrogative: Do / Does (he/she/it) + subject + verb ?

Exercise 1, 2


4. Present Continuous


Remember!

Affirmative: Subj. + is/ are / am + Verb (-ing)
Negative: Subj + isn't / aren't / am not + Verb (-ing)
Interrogative: Is / Are / Am + Subject + Verb (-ing)?

Exercises 1, 2


5. Past Simple


Remember!

Affirmative: Subject + Verb (regular: -ed / irregular: 2ª column page 128)
Negative: Subject + DIDN'T + Verb (infinitive form: no -ed / 1ª column)

Exercises: 1, 2
Past of "to be": 1

0 comments: