Feines per 3r ESO

Hola al·lots,

Aquí teniu les tasques a fer mentre arriba el substitut/a.  

Ànims!
A) LLEGIR EL LLIBRE “Myths and Legends” (Editorial Burlington) I FER LES SEGÜENTS
ACTIVITATS:

1. Abans de començar a llegir el llibre:
-mirar bé la portada ja que ens dona informació del contingut del llibre
-llegir la “Table of contents” per saber el nombre i nom d'historietes
-llegir la introducció (segon paràgraf de la pàgina 4) i la Introduction de la p.9
-mirar el nom i dibuixos dels animals de les pàgines 6 i 7.
-vos record que al final del llibre hi ha un petit diccionari on surten paraules més complexes
de cada llegenda o mite. Duis de casa un diccionari!

2. Vora el títol de cada historieta posa el país de procedència. Així que agafareu un full i apaïsat
dibuixareu o calcareu el mapa del món, marcareu els límits de cada país i dins de cada un heu de
posar el títol de la llegenda.

3. Després de llegir cada llegenda o mite:
-fer un petit resum de 4 o 5 línies explicant el contingut de la historieta, escriure el títol!
-copiar al quadern el títol de la llegenda i l'enunciat de les preguntes que trobareu per cada
historieta a les pàgines 42 i 43. Contestar.

LLIURAMENT: Aquestes tasques han d'estar fetes en net, bona presentació, una portada, nom de l'alumne/a i grup pel dilluns dia 17 de març. Si el/la professor/a que ha de venir arriba aviat vos pot demanar aquestes tasques per entregar abans de dia 17. Si encara no ha vengut ningú vendré jo a cercar-les dia 17 de març abans de les 11.30.
PUNTUACIÓ: Com ja sabeu el llibre de lectura i les seves tasques compta un 10% de la nota final de la segona avaluació.

Pels alumnes que acaben amb temps, nivell alt d'anglès i/o que volen aprofundir poden contestar les següents preguntes:
1. Why do you think thatstories about dragons are found all over the world?
2. What different ways are used in the storiesto solve problems or achieve a goal? How are these methods different, and how are they similar?
3. The story, Kotura, Lord of the Wind, ends with a list of how people should behave. Compare the behaviour that isimportant in Siberian culture with the rules of behaviour in your own culture.
4. In the story, Why Dogs Live with Men, the gods give reasons why people should not have fire. Choose an example of modern technology such as cars, aeroplanes or nuclear energy. Why do you think the gods might be against thistechnology?
5. Choose two characters, each from a differentstory, and compare them. Explain in what
ways these characters are similar or in what waysthey are different.

B) Si l'alumne s'ha OBLIDAT el llibre de lectura o ja ha acabat ha de realitzar les següents tasques:
-Els “Book corner” de les Units 1,2,3,4 i 5.
-Les pàgines del Student's Book 18, 24, 30, 42, 44, 58, 64, 70.
-Les pàgines del Workbook 11,21, 41, 44, 45, 51, 54, 55.

Yes you can! Xisca B.

0 comments: