Daily IdiomsIdiom is an expression, word or phrase that has a figurative meaning.


1. It's no use crying over spilt milk
- De nada sirve llorar sobre leche derramada, el que està fet, fet està
2. to come apart at the seams - derrumbar-se
3. to come to roost - pagar les conseqüències


0 comments: