2A Past Continuous class

Today we are going to work on Unit 6: The PAST CONTINUOUS tense.

LLEGEIX ATENTAMENT!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1. Llegeix atentament: El Past Continuous (o Past Progressive) és molt semblant al Present Continuous (am/is/are), però has de posar el verb to be en passat (was + were). La resta és igual, és a dir, el verb va amb "-ING".

Recorda que WAS és per I, SHE, HE, IT.
Recorda que WERE és per WE, YOU, THEY.

Affirmative: Subject + was / were + Verb (-ing)
Example: They were playing football
Ells estaven jugant a futbol.

Negative: Subject + wasn't / weren't + Verb (-ing)
Example: Mary wasn't reading a magazine
Na Maria no estava llegint una revista.

Interrogative: Was / were + Subject + Verb (-ing) ?
Example: Were my cousins dancing?
Els meus cosins estaven ballant?


2. Practice this verbal tense.

Pay attention!!!!: Copia al QUADERN cinc frases del primer exercisi, la resta ho fas a la web.

a) Affirmative form: click HERE and HERE.
b) Negative form: click HERE and HERE.
c) Interrogative form: click HERE.
d) Aff, neg and interr forms: click HERE , HERE and HERE.


3. Translate the folowing sentences on your notebook.

a) Ella estava menjant un gelat.
b) Nosaltres no estavem escolant música.
c) Na Maria i na Joana estaven ballant a la festa.
d) Estaves estudiant?
e) N'Antonia estava nadant?


4. Ara que has repassat el Past Continuous intenta fer AQUEST TEST. Mira l'exercici 1 (obri una altra finestra) per recordar com es construeix.


5. a) Practise some vocabulary about the parts of the house. Click
HERE.
b) Juga practicant el vocabulari de les parts de la casa fent la sopa de lletres que trobaràs aquí
Unit 6. Pitja a wordsearch i tria el nivell.


0 comments: